top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij Banda Bou;

 • Bestelling: een afhaal- en bezorg bestelling van een klant via de website van Banda Bou;

 • Website: www.bandabou.nl;

 • Zaak: Vestiging en afhaaladres van Banda Bou;

 • Overeenkomst: een overeenkomst in de vorm van een betaalde bestelling tussen de Klant en Banda Bou;

 • Foutieve bestelling: bestelling die is geplaatst zonder rekening te houden met de aangegeven regels, op een verkeerde datum of tijd, en/of verkeerde producten.

Artikel 2 Totstandkoming Overeenkomst ​

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Bestellingen.

 • 2.2 De overeenkomst komt tot stand zodra de klant de bestelling volgens de aangegeven regels heeft geplaatst en betaald. 

 • 2.3 Voor de correcte uitvoering van de overeenkomst is vereist dat de klant de juiste en volledige contactgegevens invult bij het invoeren van de Bestelling. De Klant dient Banda Bou te informeren bij onjuistheden of onvolledigheden.

Artikel 3 Privacy​

 • 3.1 Banda Bou respecteert de privacy van de Klant en gaat zorgvuldig met de gegevens om. De gegevens worden gebruikt om de bestellingen zo goed mogelijk te laten verlopen. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 4 Annulering

 • 4.1 In verband met de beperkte houdbaarheid van de producten van Banda Bou kan de Overeenkomst niet door de Klant worden ontbonden. Derhalve kan de Bestelling niet door de Klant worden geannuleerd, nadat de klant de bestelling heeft gedaan. Alleen telefonisch- of mailcontact zou de annulering in gang kunnen zetten als Banda Bou nog niet begonnen is met de bestelling.

 • 4.2 In het geval van een bestelling die de klant niet komt ophalen op de aangegeven datum en tijd zal Banda Bou het totale bedrag in rekening brengen in verband met gemaakte kosten.

 • 4.3 Voor de bezorging geldt dat als Banda Bou niet in contact komt op het afgesproken adres, op de aangeven datum en tijd, het totale bedrag in rekening gebracht wordt in verband met gemaakte kosten. 

 • 4.4 Bij een foutieve bestelling kan Banda Bou de bestelling annuleren. Van het bestelling wordt 5 euro administratiekosten ingehouden. Het bedrag wordt binnen 7 werkdagen teruggestort.

 • 4.5 Banda Bou is een eenmanszaak en behoudt zich het recht bij ziekte, letsel of zwaarwegende privé redenen de bestelling te annuleren. Uiteraard zal Banda Bou haar uiterste best doen een passende oplossing te bieden. 

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 • 5.1 Banda Bou is niet aansprakelijk voor enige schade, letselschade (bijvoorbeeld als gevolg van een allergische reactie) en schade aan goederen. Indien de Klant een product besteld dient de Klant allergieën schriftelijk kenbaar te maken.

 • 5.2 Banda Bou is verantwoordelijk voor de bestelling tot bij het overhandigen. Mankementen aan de bestelling die na het overhandigen zijn ontstaan, is Banda Bou niet verantwoordelijk voor. Bij het overhandigen kan de bestelling worden gecontroleerd.

 • 5.3 Banda Bou is niet verantwoordelijk voor het niet lezen van de algemene voorwaarden waarbij alsnog een akkoord is gegeven. 

 

 

Artikel 6 Intellectuele Eigendomsrechten

 • 6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website waaronder merkrechten, domeinnamen, handelsnamen, aanduidingen, logo’s, reclameslagzinnen en al hetgeen daaronder valt berusten bij Banda Bou.

 • 6.2 Zonder uitdrukkelijke toestemming van Banda Bou is het derden niet toegestaan om materiaal van de website, op welke wijze dan ook, te gebruiken. Bij gebreke van voormelde toestemming niet toegestaan om materiaal van de website te kopiëren, te reproduceren of te verspreiden.

bottom of page